Share |

Bokningsvillkor

  • Reserveringsavgiften är 1/5 av hyran och betalas inom två veckor. Slutbetalningen sker 4 veckor innan ankomstdagen. Sista minuten bokningar betalas kontant på plats, om man inte kommit överens om annat.
  • Till hyran hör fritt användande av stugan, bastu, ved, köksredskap samt sängkläder (madrass, täcken, dynor). Kunden tar själv med sig sänglinnen. Städningen av stugan sköter kunden själv om. Stugan skall lämnas i det skick, som den var när den togs emot.
  • I stugan får ej övernatta fler personer än vad den är avsedd för, om inte annat har överenskommits.
  • Skador förorsakade av kunden eller husdjur debiteras
  • Ifall man avbokar stugan tidigare än 30 dygn från bokningstillfället, återbetalas hyran förutom reserveringsavgiften.
  • Ifall man avbokar stugan senare än 30 dygn från bokningstillfället, återbetalas hyran förutom reserveringsavgiften ändast, om objektetifråga fås uthyrt igen.
  • Efter betald reserveringsavgift kan inte bokningstillfället ändras utan, att förlora den ursprungliga bokningens reserveringsavgift, eller slutbetalning.
  • Om bokningen passar inte in med förbindelsebåtens tidtabell, förorsakar förkortning av bokningsperioden ej avbokningskostnader åt hyrestagaren.
  • I händelse av sjukdomsfall returneras hyran, förutom reserveringsavgiften, mot läkarintyg.
  • Avbokningarna bör göras skriftligen, antingen genom email eller sms.